sitewide | tree
2. De definitie fase
Op basis van de beschikbare informatie uit fase 1 maken we een functioneel ontwerp met daarin omschreven wat we gaan maken, welke functionaliteit hierin zit, en wat de randvoorwaarden zijn. Na akkoord op dit functioneel ontwerp brengen wij een offerte uit met een opdrachtbevestiging voor akkoord. Eventueel kunnen hier nog specifieke wensen contractueel worden vastgelegd.

3. De vormgeving fase De uitstraling is bepalend hoe de bezoeker de website zal ervaren. In deze fase maken wij een ontwerp van de voorpagina en eventueel van de vervolgpagina's (afhankelijk wat er in fase 2 is afgesproken) Na uitgebreid overleg komen wij tot een definitief ontwerp dat helemaal voldoet aan uw verwachtingen.